Jakelu omissa käsissä

Pidämme Katternö-konsernissa keski- ja pienjännitetason sähkönjakelun omissa käsissämme. Paikalliset omistajayhtiöt ja tytäryhtiömme Herrfors hoitavat jakelun omilla toimilupa-alueillaan, mutta myös alueverkko on konsernin omistuksessa. 110 kilovoltin alueverkko muodostaa linkin valtakunnallisen kantaverkon (ja esimerkiksi sähköntuottaja Alholmens Kraftin) ja paikallisten sähköyhtiöiden jakeluverkkojen välille. Se tarkoittaa siis, että Katternö omistaa ja hoitaa sähkön ”kuljetuslinkkiä”.

Katternön omistama alueverkko tuo turvaa ja varmuutta alueelle, koska verkon kehittämistä ja huoltoa voidaan ohjata alueen omien tarpeiden pohjalta. Alueverkko on välttämätön, jotta sähköä voidaan siirtää optimaalisesti kantaverkon tai voimaloiden korkeajännitteestä paikallisten verkkojen matalampaan jännitteeseen.