Paikallisesti tuotettua sähköä

Pyrimme sähköntuotannossamme priorisoimaan paikallisesti tuotettua, ympäristöystävällistä ja tehokkasti tuotettua sähköä. Katternö-konsernin sähkö tuotetaan monien eri energialähteiden avulla, esimerkiksi omilla vesivoimaloillamme Ähtävänjoessa ja Perhonjoessa. Yhdessä Katternön osittain omistamien vesivoimaloiden kanssa niiden osuus on noin 6% omasta sähköntuotannostamme. Toinen tärkeä tuottaja on Alholmens Kraftin biovoimala, josta Katternö omistaa 30%.

 

Katternö-konsernissa sähköenergia hankitaan kolmella tavalla:

 

  • Tuottamalla sähköä omissa, paikallisissa ja pienimuotoisissa vesivoimaloissamme: Herrfors (Kolppi), Långfors (Ala-Ähtävä), Finnholm (Yli-Ähtävä), Björkfors (Lappfors), Kattilakoski (Evijärvi) ja Kaitfors (Alaveteli).
  • Osakkuutemme kautta seuraavissa energiayhtiöissä: Pohjolan Voima Oy, Oy Alholmens Kraft Ab, Vieskan Voima Oy ja Etelä-Pohjanmaan Voima Oy. Niistä Katternö-konserni saa turpeella, biopolttoaineilla, hiilellä, ydinvoimalla, vesivoimalla, kaasulla ja öljyllä tuotettua sähköä.
  • Kun kuormitus on kova (sähköä kuluu paljon), ostamme sähköä NordPool-sähköpörssistä. Kun oma kuormituksemme on matala, voimme myös myydä sähköä markkinoille.

 

Katternö-konsernin sähkönhankinnan hoitavat pääasiassa konsernin emoyhtiö Oy Katternö Ab ja tuotantoyhtiömme Oy Perhonjoki Ab. Sen jälkeen sähköenergia toimitetaan edelleen Katternö-konsernin osakkaille.

Näin sähkö tuotetaan Katternö-konsernissa:

Katterno elproduktion 2016