Ett miljövänligt uppvärmningssätt

Fjärrvärme är effektiv och miljövänlig uppvärmning, för att värme, el och processånga (för industrins behov) produceras samtidigt och höjer väsentligt kraftverkens verkningsgrad.

Katternögruppens fjärrvärme produceras av biokraftverken Alholmens Kraft och Vieskan Voima och av Herrfors, Katternös dotterbolag.  Fjärrvärmen levereras till städer, kommuner och företag inom vårt närområde. Alholmens Kraft levererar sin värme till Jakobstad medan Vieskan Voima levererar värme till Ylivieska.