Lokalt producerad el

I vår elproduktion strävar vi till att prioritera lokalt producerad, miljövänlig och effektivt producerad el. Katternögruppens el produceras med hjälp av många olika energikällor.

Några exempel är våra egna vattenkraftverk i Esse å och Perho å. Tillsammans med vattenkraftverk där Katternögruppen är delägare står de för omkring 6% av vår egen elproduktion. En annan viktig producent är biokraftverket Alholmens Kraft, som Katternö äger till 30%.

 

Elenergin inom Katternögruppen skaffas på tre olika sätt:

 

  • Genom produktion vid vår egna, lokala och småskaliga vattenkraftverk: Herrfors (Kållby), Långfors (Ytteresse), Finnholm (Överesse), Björkfors (Lappfors), Kattilakoski (Evijärvi) och Kaitfors (Nedervetil).
  • Genom vårt delägarskap i de kraftproducerande bolagen Pohjolan Voima Oy, Alholmens Kraft, Vieskan Voima Oy, Etelä-Pohjanmaan Voima Oy och Kanteleen Voima Oy. Härifrån får Katternögruppen el med hjälp av torv-, bio- kol-, kärn-, vatten-, gas- och oljekraft.
  • Vid hög belastning (stor elåtgång) köper vi el på elbörsen NordPool. När vår egen belastning är låg kan vi också sälja el på marknaden.

Det är i huvudsak gruppens moderbolag Oy Katternö Ab och vårt produktionsbolag Oy Perhonjoki Ab som sköter om elanskaffningen till Katternögruppen. Elenergin levereras sedan vidare till Katternögruppens delägare.

 

Så här produceras elen för Katternögruppen:
 

Katterno elproduktion 2