Distributionen i egna händer

Inom Katternögruppen håller vi eldistributionen på mellan- och lågspänningsnivå i våra egna händer. De lokala ägarbolagen och dotterbolaget Herrfors sköter distributionen på sina egna konsessionsområden, men också regionnätet är koncernens eget. Regionnätet på 110 kilovolt utgör länken mellan det nationella stamnätet (och exempelvis elproducenten Alholmens Kraft) och de lokala elbolagens distributionsnät. Det innebär alltså att Katternö äger och driver elens ”transportlänk”.

Att regionnätet är Katternös eget är en trygghet för regionen, eftersom utveckling och underhåll av nätet kan styras utgående från regionens egna behov. Regionnätet är nödvändigt för att på det mest optimala sättet överföra el från stamnätets eller kraftverkens högspänning till en lägre spänning i de lokala näten.