Vår produktion

Katternögruppen producerar el och fjärrvärme och distribuerar sina produkter till användarna. Så långt det är möjligt håller vi produktionen och distributionen i våra egna händer. Det är en trygghet och en garanti för att användarnas behov är det som styr utvecklingen.