Visionen: en bra plats att leva påblommo3

Katternös vision är att utveckla lokalsamhället till en bra plats att leva på och till en attraktiv miljö för företagare. Vår roll i detta är att producera och distribuera den energi och den värme som våra kunder behöver. Vägledande i detta är att vi i varje läge ska kunna tillhandahålla energin till ett konkurrenskraftigt pris och att detta ska ske på ett tryggt och miljövänligt sätt. Vi prioriterar lokala energikällor och lokala lösningar, så länge de kostnadsmässigt kan försvaras. Lokalt engagemang, lokalt samarbete och lokalt ägande är grundpelare för allt vi gör.