Katternö allt större i vindkraft

Katternögruppen har snabbt profilerat sig som en av landets största vindkraftsbyggare. Det senaste tillskottet är tio möllor i vindkraftsparken Kopsa II.

Kopsa II-möllorna står i Kopsa, ungefär tio kilometer söder om Brahestad, och invigdes officiellt den 529 april, med tal av ingenjören och förra skiddrottningen, Europaparlamentarikern och riksdagsledamoten Marjo Matikainen-Kallström.

Med den nya vindkraftsparken ökar Katternögruppen ytterligare andelen vindkraft i sin energiportfölj. För koncernbolaget Herrfors del stod vinden i fjol för 11 procent av elproduktionen, och med Kopsa II stiger andelen ännu avsevärt.
För hela Finland var vindandelen i elproduktionen i fjol 1,7 procent.

De tio möllorna i Kopsa II har vardera en installerad effekt på 3,3 megawatt, som alltså sammanräknat är 33 megawatt de stunder då de går för fullt. Leverantör är Vestas, modellen kallas V126, navhöjden är 137 meter och rotordiametern 126 meter, vilket ger en totalhöjd på cirka 200 meter.
Konstruktionsarbetet inleddes i augusti 2014, och före årsskiftet var redan en del av dem i bruk.

Katternögruppens ägarandel i Puhuri, som äger Kopsa II, är 45 procent. Det övriga ägandet delas av ett tjugotal andra energibolag i Finland.
Enligt Katternödirektören Antti Vilkuna har projektet gått enligt plan.

”Det har varit en rush i Finland för att hinna få nya vindmöllor i bruk så fort som möjligt, eftersom den högre inmatningstariffen, 105,3 euro/MWh, gäller året 2015 till slut. Sedan faller den till 83,5 euro MWh”, berättar han.

”Vi har haft fördel av vår vana att driva byggprojekt och kommunicera med berörda myndigheter, och vi har också lyckats hitta de bästa teamen för arbetet”, säger han.

Med den nya regeringen kan det dock bli slut på vindkraftsutbyggnaden, då den aviserat att den utbyggnadskvot på 2500 megawatt som den förra regeringen drev fram nu ska sänkas till ”ungefär” 2000 megawatt.

 

HEF energikallor 2014.se2

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen vindkraft Herrfors energiportfölj var i fjol 11 procent, vilket kan jämföras med medeltalet i landet 1,7 procent. 51 procent av Herrfors elproduktion var koldioxidfri, och med torven inräknad var ungefär 71 procent av elen förnybar.