Visio: hyvä paikka elää

blommo3

Katternön visiona on kehittää paikallisesta yhteistöstä hyvä paikka asua ja elää sekä houkutteleva ympäristö yrittäjille. Katternön roolina tässä visiossa on tuottaa ja toimittaa asiakkaiden tarvitsemaa energiaa ja lämpöä. Johtoajatuksena on toimittaa energiaa kilpailukykyiseen hintaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti joka tilanteessa. Priorisoimme paikallisia energialähteitä ja paikallisia ratkaisuja, kunhan ne ovat kustannuksiltaan perusteltavissa. Paikallinen sitoutuminen, yhteistyö ja omistus ovat kaiken toimintamme peruspilareita.