Politisk dogmatism?

Valfrihet för individen är en högt rankad fråga när politikerna talar till väljarna. En väsentlig utveckling mot ökad valfrihet har även skett genom de senaste decenniernas avreglering av marknaden. Konkurrensen har ökat, attityden har blivit mer kundorienterad.

Samtidigt behöver vi vissa regelverk. Till exempel har friheten att förorena naturen tagits bort. Kraven på bilars säkerhet har skärpts. Matvaror måste innehållsdeklareras, och så vidare. Allt i syfte att göra människors liv tryggare och underlätta för dem att ordna sitt liv på det sätt de själva vill.