Stefans blogg - februari 2016

  • Livet levs lokalt

    12.02.2016
    Nordiska ministerrådet har gett Jorma Ollila ett viktigt uppdrag: att föreslå åtgärder för ett utvidgat nordiskt energisamarbete i ett 5–10 års perspektiv.