Stefans blogg - juni 2014

  • Hållbart eller inte?

    17.06.2014
    90 procent av alla nya investeringar i europeisk energiproduktion baseras numera på subsidier. Det som traditionellt har varit lågriskprojekt har blivit högriskprojekt. Utan en långsiktigt trovärdig energipolitik kommer de investerare, som ska finansiera den europeiska omställningen, aldrig att ställa upp, konstaterade Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus i en intervju nyligen.