Stefans blogg - mars 2014

  • Det här är ingen partitidning

    11.03.2014
    I samband med Katternö Ab:s femtioårsjubileum hösten ͖͔͔͙ beslöt vi börja ge ut en kundtidning i ett försök att lyfta företaget och energifrågorna ur anonymiteten. Återkopplingen från läsarna har varit oerhört positiv, inte minst för att tidningen visat en journalistisk ambition och försökt hålla en bredd där alla kan hitta...