Stefans blogg - juni 2013

  • Ett steg mot hållbarhet?

    10.06.2013
    Den 22 maj gick toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel (Europeiska rådet) in för en ny färdriktning i energi- och klimatpolitiken. Detta skedde utan pukor och trumpeter, men beskrivs på sina håll som inledningen till ett paradigmskifte.