Stefans blogg - november 2012

  • Politisk dogmatism?

    09.11.2012
    Valfrihet för individen är en högt rankad fråga när politikerna talar till väljarna. En väsentlig utveckling mot ökad valfrihet har även skett genom de senaste decenniernas avreglering av marknaden. Konkurrensen har ökat, attityden har blivit mer kundorienterad.Samtidigt behöver vi vissa regelverk. Till exempel har friheten att förorena naturen tagits bort.