Stefans blogg

 • Livet levs lokalt

  12.02.2016
  Nordiska ministerrådet har gett Jorma Ollila ett viktigt uppdrag: att föreslå åtgärder för ett utvidgat nordiskt energisamarbete i ett 5–10 års perspektiv.
 • Närproducerad el

  19.10.2015
  Närproducerade produkter är en trend i tiden. Det är en trend som Katternö­gruppen understöder i allra högsta grad. En rekordstor andel av Kat­ternös el är närproducerad. På köpet är elmixen en av de allra ”grönaste” i Finland.
 • El bara ibland?

  11.06.2015
  En tillträdande regering kan vara säker på en sak: dess nya regeringsprogram kommer att bli lusläst inom energibranschen. Vilka nya lagar förebådas? Kommer de att förändra spelreglerna för pågående eller förberedda investeringar, projekt som kanske föranletts av storstilade mål hos den förra regeringen?
 • Hållbart eller inte?

  17.06.2014
  90 procent av alla nya investeringar i europeisk energiproduktion baseras numera på subsidier. Det som traditionellt har varit lågriskprojekt har blivit högriskprojekt. Utan en långsiktigt trovärdig energipolitik kommer de investerare, som ska finansiera den europeiska omställningen, aldrig att ställa upp, konstaterade Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus i en intervju nyligen.
 • Det här är ingen partitidning

  11.03.2014
  I samband med Katternö Ab:s femtioårsjubileum hösten ͖͔͔͙ beslöt vi börja ge ut en kundtidning i ett försök att lyfta företaget och energifrågorna ur anonymiteten. Återkopplingen från läsarna har varit oerhört positiv, inte minst för att tidningen visat en journalistisk ambition och försökt hålla en bredd där alla kan hitta...
 • Vad ska man tro?

  10.10.2013
  Åter en gång har FN:s klimatpanel IPCC förklarat att jorden är på väg mot katastrof. Och det är som vanligt värre än vi tidigare trott. Den som såg TV:s nyhetssändningar och miljöminister Ville Niinistös uttalanden i samband med IPCC-rapporten nyligen kunde inte bli annat än uppskrämd.
 • Ett steg mot hållbarhet?

  10.06.2013
  Den 22 maj gick toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel (Europeiska rådet) in för en ny färdriktning i energi- och klimatpolitiken. Detta skedde utan pukor och trumpeter, men beskrivs på sina håll som inledningen till ett paradigmskifte.
 • Vart är vi på väg?

  04.02.2013
  Som ung ingenjör åhörde jag på sjuttiotalet på Bella Center i Köpenhamnett föredrag av professor Pentti Malaska (1934–2012), känd professorvid Åbo finska handelshögskola och medlem av Romklubben. Jag togmed stor beundran del av presentationen och dess budskap att vi stod införstora problem när det gällde att försörja jordens befolkning.
 • Politisk dogmatism?

  09.11.2012
  Valfrihet för individen är en högt rankad fråga när politikerna talar till väljarna. En väsentlig utveckling mot ökad valfrihet har även skett genom de senaste decenniernas avreglering av marknaden. Konkurrensen har ökat, attityden har blivit mer kundorienterad.Samtidigt behöver vi vissa regelverk. Till exempel har friheten att förorena naturen tagits bort.