Vi söker nu en

 

NÄTINGENJÖR

som skall upprätthålla och övervaka 110 kV:s regionnätet.

Din uppgift är att planera regionnätets drift- och serviceåtgärder. Till arbetsuppgiften hör också att fungera som projektdragare för olika investeringsprojekt inom både 110 kV- och 20 kV-näten. Arbetsfältet är hela Katternö området och arbetet förutsätter också deltagande i planeringen av olika gemensamma samköp. Planering och förverkligande av nya produktionsanläggningars anslutningar till nätet kommer också att vara en del av din uppgift.

Vi söker också en

 

SAKKUNNIG

som skall ansvara för planeringen och utvecklingen av hela gruppens nätegendomsförvaltning.

Din arbetsuppgift är att planera och fungera som rådgivare i nätegendomsförvaltningsärenden i enlighet med myndigheternas fastställda regulatormodell. Du kommer att verka inom hela Katternögruppen och delta i planeringen av aktionärernas olika utvecklingsprojekt. Din huvudupgift är att övervaka och ge råd i effektiv optimering av aktionärernas investeringsanskaffningar.

Som nätingenjör förväntas du ha en för branschen teknisk ingenjörs- eller DI-examen eller motsvarande för att framgångsrikt kunna verka i tjänsten.

Som sakkunnig bör du ha endera en teknisk ingenjörs- eller DI- examen eller ekonom utbildning. Som sakkunnig bör du också ha erfarenhet och bra förståelse för företagens resultaträkning och balansberäkning.

Du har goda språkkunskaper i svenska och finska, kunskaper i engelska är också till fördel. Du kommer bra överens med olika människor och stöder med ditt agerande arbetsomgivningens välbefinnande. Vi förväntar oss att du har ett fast och resultatinriktat sätt, speciellt vid anskaffningsförhandlingar.

Vi erbjuder dig ett utmanande arbete i en snabbt föränderlig affärsverksamhet, dynamisk arbetsmiljö och en konkurrenskraftig lön.

Närmare information ges av Oy Herrfors Ab:s VD Stefan Storholm tel. 044-7815330 eller Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:s VD Seppo Tupeli, tel. 040-5505420. Sänd in din ansökan senast 7.1.2014 till Oy Herrfors Ab, Siv Granqvist, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad. Märk kuvertet ”Nätingenjör” alternativt ”Sakkunnig”. Du kan också sända in din ansökan per e-post till rekry.herrfors@katterno.fi. Mer information om företagsgruppen finns på vår hemsida www.katterno.fi.