Det är svårt att få tillstånd för ny vattenkraft i Finland, men i slutet av 2012 godkändes en utbyggnad av vattenkraftverket i Nykarleby centrum.

En ny turbin på 1,5 MW kan inrymmas på den plats i dammen som i tiderna reserverats för stockflottning. Bara fem år efter att det nuvarande kraftverket stod klart slopades stockflottningsstadgan för Lappo å.

Redan 1926 startade det första kraftverket på 0,5 MW på samma plats. På femtiotalet ökades effekten till 1 MW och på åttiotalet byggdes det nuvarande vattenkraftverket på 4,5 MW.

"Den nya turbinen kommer att öka vår vattenkraftsproduktion med cirka 15 procent, men den stora fördelen är att vi med två turbiner får en större driftssäkerhet", säger Tony Eklund, VD på Nykarleby Kraftverk.

Under 2013 görs upphandlingen och val av turbinleverantör och året därpå installeras det nya kraftverket.

"Projekt som det här är långsiktiga och i slutet av 2014 hoppas vi att den nya turbinen ska börja generera el", säger Tony Eklund.