Snön har förorsakat en del strömavbrott i natt på vårt distributionsområde, främst i Terjärv, Emet och Lappfors. För närvarande har alla i Oravaisområdet el, i Pedersöre området är det en liten störning på en bit av linjen från Vilttorpet.

Våra montörer är ute i terrängen och jobbar med att röja bort träd från linjerna och reparera ledningarna på bl.a. Kattilakoski linjen på området från Klockars, Särs, Skogsbyn, Vuojärv till Vitsjö, Lamabacka och Hjulfors och på området mellan Lyttsbacka och Terjärv Frys samt i Emet, Krasslandet och Djöstas.