Kopsa vindkraftpark utvidgas under hösten med tio Vestas V126 vindmöllor. Monteringen har börjat och arbetena kommer att fortgå under hela hösten. Målet är att vindmöllorna skall vara i produktion vid årets slut. Bilden visar monteringen av denV 12C3 första möllan 28.8.2014.