Fennovoima, Rusatom Overseas samt arbetsmarknadsorganisationerna har idag 20.5.2014 undertecknat ett byggnadsplatsavtal om gemensamma spelregler på Pyhäjokis kommande kärnkraftsbygge.

Fennovoima vill genomföra kärnkraftsprojektet ansvarsfullt. Arbetsförhållandefrågorna på den kommande byggnadsplatsen sköts i enlighet med finländska lagar och praxis.

- Syftet med det nu undertecknade byggnadsplatsavtalet är att slå fast samarbetsformerna och verksamhetsprinciperna i förväg, innan själva arbetena påbörjas. Således försöker man säkerställa att projektet, med flera tusen arbetstagare på den internationella byggnadsplatsen, genomförs så smidigt som möjligt och i enlighet med tidtabellen, säger Fennovoimas verkställande direktör Juha Nurmi.

I byggnadsplatsavtalet kommer man överens om samarbetsformerna som skall följas: bland annat informationsutbyte, sätten genom vilka problemsituationer kan lösas, fackförbundens representation på bygget och de praktiska metoderna att förebygga grå ekonomi.

Genom avtalet fullföljer Fennovoima det utlåtande som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet gav i samband med principbeslutsbehandlingen år 2010. Enligt utlåtandet förutsätter samhällets helhetsintresse att arbetsmarknadsorganisationerna förhandlar och kommer överens om frågor och problem gällande projektet.

Det idag undertecknade avtalet baserar sig på arbetet av en arbetsgrupp som tillsattes år 2012 med syfte att diskutera byggnadsplatsens samarbetsformer och förebyggandet av grå ekonomi. I arbetsgruppen som leddes av Fennovoima deltog Byggnadsindustrin RT rf, Teknologiindustrin och Finsk Energiindustri rf som representanter för arbetsgivarna samt fackförbunden Metallarbetarförbundet, Fackförbundet Pro, Byggnadsförbundet och Elbranschernas fackförbund.

Förebyggandet av grå ekonomi och beställaransvarsfrågor har beaktats också i anläggningsleveransavtalet som undertecknades i december 2013. Fennovoima och Rusatom Overseas har kommit överens om ett byggnadsplatsregister genom vilket man effektivt kan övervaka och administrera underleverantörerna och deras arbetstagare.

Tilläggsinformation:

Fennovoimas jurist Petri Ellimäki, tfn 020 757 9231
Rusatom Overseas PR-direktör Irina Kibina, tfn +7 495 730 0873 (då numret ringer slå 5269, språk: ryska, engelska)

Metallarbetarförbundets ordförande Riku Aalto, tfn 020 77 410000
Elbranschernas fackförbunds ordförande Martti Alakoski, tfn 050 61 188
Fackförbundet Pros direktör för industrisektorn Markku Palokangas, tfn 050 67 467
Byggnadsförbundets ordförande Matti Harjuniemi, tfn 050 1586.

Bilder från underskrivningsevenemanget hittas på våra webbsidor senare under dagen: http://www.fennovoima.fi/fennovoima/media/materiaalipankki