Rosatoms dotterbolag RAOS Voima Oy och Fennovoimas finländska ägare Voimaosakeyhtiö SF har idag meddelat att de undertecknat ett avtal, genom vilket 34 % av Fennovoimas aktier har överflyttats till RAOS Voima Oy. Voimaosakeyhtiö SF äger nu 66 procent av Fennovoima. Köpesumman är inte offentlig.

Följande skede efter undertecknandet av aktieköpet är fastställandet av Fennovoimas investeringsbeslut vid Fennovoimas bolagsstämma som ordnas i april. Då väljs också en ny styrelse till Fennovoima.

Tilläggsinformation:

Fennovoimas styrelseordförande Pekka Ottavainen, tfn 020 757 9247

Ksenia Loskutova, Senior Specialist, Marketing Division, JSC Rusatom Overseas, KNLoskutova@rosatom.ru