Fennovoima och Rusatom Overseas, dotterbolag till ryska Rosatom, har idag 21.12.2013 skrivit under leveransavtal om Hanhikivi 1 –kärnkraftverket som kommer att byggas i Pyhäjoki. Enligt den med Rusatom Overseas överenskomna tidtabellen, kommer kraftverket att producera el år 2024.

Fennovoimas delägare fattade i november villkorliga beslut om fortsättningen av projektet. Alla delägare som fattade ett positivt beslut kommer nu att bekräfta förhandlingsresultatet och sitt deltagande i projektet senast inom februari månad. Efter det kommer ett slutgiltigt investeringsbeslut för byggandet av kärnkraftverket i Pyhäjoki att göras i slutet av februari. I samband med investeringsbeslutet kommer 34 procent av ägandet i Fennovoima att övergå till Rosatom.

Fennovoima är ett Mankala-bolag som säljer all el som produceras till sina ägare för självkostnadspris. Då anläggningen börjar producera el år 2024 kommer ägarna att betala under 50 €/MWh. Detta pris innehåller alla kärnkraftverkets produktionskostnader, avskrivningar och främmande kapitalets räntekostnader samt avfallshanteringen.

Anläggningens köpesumma är inte offentlig. Rosatom kommer att ha en betydelsefull roll vid anskaffningen av skuldfinansieringen av byggnadsskedet.

Anläggningen som byggs i Pyhäjoki är tryckvattenreaktorn AES-2006, som är det senaste utvecklingssteget inom VVER-teknologin. Anläggningen kommer att byggas i enlighet med de finländska säkerhetskraven. Motsvarande anläggningar har beställts till olika delar av världen och dessutom håller anläggningar av samma typ på att byggas i Ryssland

Tilläggsinformation:

Fennovoima stryrelseordförande Pekka Ottavainen tel. 020 757 9247

Fennovoima informatör Henriikka Säkö tel 020 757 9205

Bilder från underskrivningstillställningen kommer senare under dagen att finnas här...

http://www.fennovoima.fi/fennovoima/media/materiaalipankki