Finsk Energiindustri rf:s höstmöte valde på torsdagen 13.11.2014 Antti Vilkuna till förbundets styrelseordförande för 2015.