Kunderna i Kronoby kommer under våren 2013 för första gången att få sina elräkningar baserade på verklig förbrukning, i stället för som tidigare enligt en uppskattad förbrukning. Från januari 2014 säger lagen att alla landets elbolag måste ha övergått till fjärravlästa mätare och fakturering enligt verklig förbrukning.

"Vi ligger före tidtabellen med mätarinstalleringen och är därför beredda att övergå till verklig förbrukning också i faktureringen. Alla kunder kommer att få information om förändringen, säger Åsa Hagnäs, ekonomichef på Kronoby elverk.

Hon ser både för- och nackdelar med det nya systemet. En nackdel är att fakturan varierar stort under året, beroende på att kölden under vinterhalvåret orsakar större elförbrukning för de flesta husägare. Fördelarna är att kunderna får lättare att överblicka hushållets elförbrukning.