Fennovoima lämnade som planerat in ansökan om byggtillstånd den 30 juni. I samband med det framgick att en av ägarna i Voimaosakeyhtiö är ett kroatiskt bolag, Migrid Solarna Energija.

Med anledning av de frågor och påståenden som media lyfte fram beskrev vi i ett pressmeddelande Herrfors energimix och kärnkraftens plats i den och nämnde att vi med den information vi har uppfattar Migrid Solarna Energija som ett Kroatiskt bolag med kroatiska ägare. Redaktör Hedman spekulerar i dagens ÖT ( 4.7.2015 ) om bakgrunden till Migrit.

Arbets- och näringsministeriet (TEM) har lovat utreda ägarförhållandena i Fennovoima utgående från de villkor som ställts från politiskt håll. Vi har ingen anledning att betvivla att detta sker på ett sakligt sätt.

Däremot ser vi det som en rimlig begäran att få komma till tals i den sak som alla våra investeringar utgår från, nämligen att vår uppgift som regionens ledande energikoncern är att producera, distribuera och sälja el till ett konkurrenskraftigt pris.

Långsiktighet och leveranstrygghet är ledstjärnor i det, vilket bäst garanteras av en bred energimix. Utöver detta har vi ett samhällsansvar att investera i möjligast koldioxidfria produktion.

Vi började resan med Alholmens Kraft, som fortfarande är världens största biokraftverk, även om vi med dagens låga energipris har problem med lönsamheten. Herrfors andel här är 27 MW.

Vi har parallellt moderniserat vår vattenkraft, som i dag står för 14 MW.

Vi har varit med och byggt sju olika vindkraftsparker i Finland, som en av de största vindkraftsinvesterarna i landet under 2014 (Rajakiiri, Ristiveto, Kopsa 1, Kopsa 2, Pyhänkoski Santavuori och Vähäkyrö ). Herrfors andel är 22 MW.

Till detta kommer planer på en solkraftsanläggning, till vilken vi återkommer under Jakobs Dagar. Byggstarten är planerad till september.

Men denna kapacitet är inte tillräcklig för att vi ska klara vårt mål, bland annat för att sol-, vind- och vattenkraften är beroende av vädret. Vi behöver baskraft, med ständig tillgänglighet långt in i framtiden, och därför investerar vi i kärnkraft.

Beredskapscentralen( Huoltovarmuuskeskus ) varnade senast i förrgår för att vår självförsörjningsgrad är med den dåligaste i Europa och att vi behöver ny produktionskapacitet.

Sammanlagt är Herrfors investeringar i kärnkraft på 14 MW i Fennovoima och 3,7 MW i de två första reaktorerna i Olkiluoto och lika mycket i treans reaktor som är under byggnad.

Vart och ett av de olika energislagen har fördelar och nackdelar, men med detta har vi en mångsidig och praktiskt taget utsläppsfri energimix.

Vi önskar alla en god fortsättning på sommaren

Peter Boström, styrelseordförande

Stefan Storholm, vd