Herrfors Nät-Verkko Oy Ab utför elmätarbyten inom eget nätområdet under tiden november 2011 - augusti 2013. Er gamla elmätare byts ut och ersätts med en ny fjärravläst elmätare. Läs mera...