Herrfors Ab, ett företag i Katternögruppen, köper Fortums ägarandel på 47,9 procent i det svenska energibolaget Härjeåns Kraft AB, med huvudkontor i Sveg, Härjedalen. Priset är 445 miljoner svenska kronor (omkring 52 miljoner euro). Affären slutförs i början av juli 2013.

Bakgrunden är att Herrfors 2010 gick in som huvudägare i Härjedalens Miljöbränsle Ab, som har tillgång till 1700 hektar torvmarker och en effektiv ångtork och briketteringsanläggning i Sveg. Bolaget har nu effektiverat avvattningen av mossmarkerna, utökat produktionsmaskineriet och sanerat fabriksverksamheten. Som bäst byggs en pelleteringsanläggning för närmast träbränsle med en kapacitet på 100 000 ton per år.

”Vi är nu redo för följande steg, att bygga ett nytt kraftvärmeverk av samma typ som Alholmens Kraft i Jakobstad. Då kunde vi öka lönsamheten för förädling av biobränsle genom att spillvärme från kraftverket ersätter el i själva torkprocessen. Målsättningen är att bränna egen torv i kraftvärmeverket och förädla främst biobränsle till energirika och kompakta pellets eller briketter. Vår preliminära processdesign är baserad på en årlig biobränslekapacitet på 250 000 ton per år”, berättar Stefan Storholm, VD för Herrfors och koncernchef för Katternö Ab.

För att förverkliga kraftvärmeverket har Herrfors sökt en svensk partner, bland annat har diskussioner förts med Härjeåns Kraft Ab. När Fortums andel av bolaget nu erbjöds till försäljning, valde Herrfors att gå in som delägare.

”Vi gör detta i bästa samförstånd med den andra huvudägaren Härjedalens kommun, med målsättningen att vidareutveckla det redan välskötta och nästan skuldfria bolaget. Köpet stärker Katternögruppen, vilket på sikt gagnar såväl dess ägare som dess kunder”, säger Stefan Storholm.

Närmare uppgifter ges av Stefan Storholm, tel. +358 44 7815 330 och Peter Boström, tel. +358 44 5509 902

Herrfors hemsida: www.herrfors.fi

Härjeåns Krafts hemsida: www.harjeans.se

HMABs hemsida: www.hmab.se

Herrfors Ab:s verksamhet omfattar elproduktion, elhandel och värmedistribution. Bolagets rötter går tillbaka till 1914, då Johan Emil Hästbacka i Terjärv började producera och distribuera el i Sandkulla Kvarn & Elektricitetsverk. Genom nyetableringar, förvärv och fusioner har bolaget vuxit. Herrfors som koncern omsatte 2012 omkring 91 miljoner euro. Herrfors Ab är i huvudsak kommunägt.

Härjeåns Kraft Ab:s verksamhet omfattar kraftproduktion, eldistribution och elförsäljning. Bolaget grundades 1917 och byggde 1919sitt första kraftverk i Kvarnforsen. Genom nyetableringar, förvärv och fusioner har bolaget vuxit och driver i dag bland annat nio vattenkraftverk. Härjeåns Kraft som koncern omsatte 2012 knappt 600 miljonet kr (ca 70 miljoner euro). Härjeåns Kraft AB ägs förutom av tillträdande Herrfors till 36,6 procent av Härjedalens kommun och till 15,5 procent av privata ägare.