EPV Energi Ab, Helsingfors Energi och Kymppivoima Oy har köpt en andel i en av Sveriges viktigaste vattenkraftstillgångar av DONG Energy Wind Power Holding A/S. Katternö Groups produktionsbolag Oy Perhonjoki Ab, som är en av EPV Energi Ab:s ägare erhåller också en betydande andel i samband med affären. Vid affären kom man överens om en andel i produktionen från sju vattenkraftverk i Indalsälven i Mellansverige med början 1.7.2013. Affärens värde är 605 miljoner euro.

Det danska energibolaget DONG Energy Wind Power Holding A/S sålde sin andel på 25,7 procent av aktierna i Kraftgården AB till ett konsortium som består av EPV Energi, Helsingfors Energi och Kymppivoima. Kraftgården AB:s vattenkraftverk ligger i Indalsälven, som är en av Sveriges viktigaste vattenkraftstillgångar. Affären omfattade en produktionseffekt på 161 MW, vilket motsvarar en genomsnittlig årsproduktion på 862 GWh.

För vattenkraftsinnehavet har EPV Energi, Helsingfors Energi och Kymppivoima grundat ett nytt separat projektbolag, Voimapiha. Alla tre konsortiemedlemmar är till lika delar ägare i projektbolaget.

- Vattenkraft är en värdefull energiproduktionsform och storskalig vattenkraft är sällan till salu. EPV Energi strävar systematiskt efter utsläppssnål energiproduktion och därför är det naturligt att vara med i ett projekt av den här storleksklassen som ger direkt innehav av utsläppsfri vattenkraft, säger EPV Energis VD Rami Vuola.

För energibolagen var det svenska vattenkraftsinnehavet ett intressant köpeobjekt, eftersom Indalsälven är Sveriges tredje viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

- Den här lösningen är ekonomiskt motiverad för oss och ökar vår vattenkraftsproduktion med över 50 procent. Ökningen av vattenkraftsproduktionen stöder vår strategi med sikte på en kolneutral framtid. Att vi ökar den reglerbara vattenkraften förbättrar också våra möjligheter att öka andra förnybara energiformer i framtiden, t.ex. vind- och solel, säger Helsingfors Energis VD Pekka Manninen.

Tekniskt är vattenkraftverken i gott skick och de har en lång historia av driftsäkerhet och utmärkt lönsamhet bakom sig. Under de senaste åren har elproduktionen till och med legat över långtidsmedeltalet.

- Vattenkraft är en av hörnpelarna för den nordiska elmarknaden. Ökningen av vattenkraften stärker Kymppivoimas förmåga att möta osäkerhetsfaktorer på elmarknaden i framtiden. Vattenkraftens värde som en utsläppsfri reglerbar produktionsform kommer att öka när målen om förnybar energi gör att allt mer produktion som inte kan regleras kommer ut på marknaden, säger Kymppivoimas VD Anders Renvall.

 

Fakta

  • DONG Energy Wind Power Holding A/S säljer sin andel på 25,7 procent av aktierna i Kraftgården AB till Voimapiha som ägs till lika delar av EPV Energi, Helsingfors Energi och Kymppivoima.
  • De övriga aktierna ägs av Kraftgården AB:s huvudägare Vattenfall Vattenkraft AB.
  • Kraftgården äger i sin helhet Vattenfall Indalsälven AB (”VIAB”) som driver sammanlagt sju stora vattenkraftverk i Indalsälven i Mellansverige.
  • Kraftgårdens sju kraftverk har en sammanlagd effekt på 626 MW och deras årsproduktion är 3 358 GWh.
  • Den produktionsvolym som omfattas av affären är 862 GWh under ett normalt vattenår och andelen av produktionseffekten är 161 MW.
  • Finlands årliga vattenkraftsproduktion är cirka 13 TWh under ett normalt vattenår. Den andel som omfattas av affären motsvarar cirka sju procent av Finlands vattenkraftsproduktion.
  • Indalsälven är Sveriges tredje viktigaste älv för produktion av vattenkraft. Totalt finns det 24 vattenkraftverk i Indalsälven med en sammanlagd produktion på 9,6 TWh.

 

Mer information:

EPV Energi Ab: VD Rami Vuola, 040 5090 044, www.epv.fi
Helsingfors Energi: VD Pekka Manninen, tfn 050 556 7366, www.helen.fi
Kymppivoima Oy: VD Anders Renvall, 050 386 2529, www.kymppivoima.fi
Oy Perhonjoki Ab: VD Stefan Storholm, 044 781 5330 och Antti Vilkuna 044 022 0919, www.katterno.fi

EPV Energi Ab är ett företag som har expertis på mångsidig inhemsk energiproduktion. EPV satsar betydande resurser på förnybar energiproduktion. Bolaget driver omfattande bioenergi-, vindkrafts- och kärnkraftsprogram som syftar till att utöka andelen förnybar energi och reducera klimatutsläppen samt ersätta bruket av fossila importbränslen med inhemska bränslen. 

Helsingfors Energi är föregångare inom energieffektivitet och ett av Nordens viktigaste energibolag. Vi betjänar cirka 400 000 kunder i Finland och vårt fjärrvärmenät täcker över 90 % av värmebehovet i Helsingfors. Vårt mål är en kolneutral energiproduktion fram till 2050.

Kymppivoima Oy är en expertorganisation inom elproduktion och utveckling av den. Bolaget grundades 1993 och äger produktionsandelar i olika kraftverk. För våra elbolagsägare är vi en kanal till betydande elproduktionsprojekt i Finland och Norden. Kymppivoima Oy:s ägare är: Iin Energia Oy, Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö, KSS Energia Oy, Kymmenedalens El Ab, Outokumpu Oyj, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Rovakaira Oy, Rovakairan Tuotanto Oy, Savon Voima Oyj, Suur-Savon Sähkö Oy, Tornionlaakson Sähkö Oy.