Fennovoima och det ryska Rosatoms dotterbolag Rusatom Overseas har undertecknat ett projektutvecklingsavtal med målet att avtala om leverans av ett kärnkraftverk. De gemensamma målsättningarna enligt vilka bolagen skall förhandla under hösten för att nå leveransavtal, har linjerats i utvecklingsavtalet.

Leveransavtalet för Hanhikivi 1-kraftverket är planerat att undertecknas i slutet av år 2013. Dessutom förhandlas om att Rusatom Overseas kommer med i Fennovoima som en minoritetsägare med en tredjedels andel.

AES-2006-reaktorn på 1200 megawatt motsvarar till sin storlek Fennovoimas ägares behov. Dessutom passar Rusatom Overseas offererade förverkligande av projektet och den övriga helheten Fennovoima bra.

Genom Rusatom Overseas medverkande byggs i Pyhäjoki ett AES-2006 tryckvattenreaktor, som är den nyaste versionen av VVER-anläggningarna. Kraftverkstypen följer IAEA:s och de europeiska kraven och dess planering uppdateras att motsvara de nya finska säkerhetsföreskrifterna. Det finns två VVER-440-kraftverksenheter i användning i Finland i Lovisa, dessa har använts säkert i tiotals år. Kraftverk motsvarande AES-2006 har beställts till olika områden i världen, dessutom byggs kraftverkstypen som bäst i Ryssland.

Direkta förhandlingar om leverans av kraftverket påbörjades med Rusatom Overseas i början av april detta år. Fennovoima har sedan februari 2013 förhandlat direkt också med Toshiba, men koncentrerar nu sina förhandlingar till att omfatta endast Rusatom Overseas.

Bakom Fennovoima ligger 60 bolag från industrin, handeln och energibranschen från hela Finland. Alla Fennovoimas ägare besluter om fortsatt deltagande i projektet innan leveransavtalet för kraftverket görs.

 

Tilläggsuppgifter:

Voimaosakeyhtiö SF:s VD, Fennovoimas styrelseordförande Pekka Ottavainen, tel. 020 757 9247
Fennovoimas VD Juha Nurmi, puh. 020 757 9214
Fennovoimas projektdirektör Minna Forsström, tel. 020 757 9230
Fennovoimas direktör för kärnkraftsteknik Juhani Hyvärinen. tel. 020 757 9208
Rusatom Overseas PR-direktör Ivan A. Dybov, tel. +7 915 035 0699

www.fennovoima.fi

Bilder från materialbanken finns på: www.fennovoima.fi/fennovoima/media/materiaalipankki

Fennovoima bygger ny kärnkraft i Finland, som producerar el till näringslivet och hushållen till ett skäligt pris, förbättrar Finlands självförsörjningsgrad och ökar konkurrensen på elmarknaden.