Kärnkraftsbolaget Fennovoima och Rusatom Overseas, dotterbolag till ryska Rosatom, har kommit överens om ett förslag som siktar på investeringsbeslut och tecknande av kraftverksleveranskontrakt fram till slutet av år 2013. Som resultat av förhandlingarna erbjuder Fennovoima sina ägare ett kraftverk som enligt den tidtabell som man kommit överens med Rosatom om skall producera elektricitet år 2024.

Fennovoimas 60 ägare besluter för sin egen del om fortsättningen i projektet fram till slutet av oktober.

Fennovoimas och Rosatoms målsättning är att teckna kontraktet för leveransen av Hanhikivi 1-kraftverket fram till slutet av detta år. I samband med detta avtalar man om projektets exakta tidtabell, finansieringen samt om Rosatoms ingång som ägare i Fennovoima med 34 procents andel.

I och med att Rosatom är kontraktsparten byggs i Pyhäjoki en AES-2006 tryckvattenreaktor, som är det nyaste steget i utvecklingen av VVER-reaktorer. Kraftverkstypen följer IAEA:s direktiv samt de generella anvisningarna för europeiska kraftbolag. Dessutom planeras kraftverket att motsvarar de nyaste finska säkerhetsbestämmelserna. I Finland i Lovisa är två VVER-440-enheter i säker drift och har så varit i decennier. AES-2006-kraftverk har beställts till olika delar världen och flera enheter byggs i Ryssland.

 
Stabilt stöd av placeringsortens invånare

Fennovoima ämnar bygga kärnkraftverket i norra Österbotten i Pyhäjoki. Pyhäjoki valdes 2011 som placeringsort efter flera års utredningar.

Fennovoima har sedan år 2008 gjort opinionsmätningar i Pyhäjoki med omnejd. Med undersökningarna utreder man förutom understödet för bygget även ämnen som de lokala önskar sig mer information om. Undersökningarna visar att understödet för projektet är stabilt och starkt. Den senaste undersökningen gjordes i augusti. 67 procent av Pyhäjokiborna och 65 procent av invånarna i omnejden ser projektet som en positiv sak.

 

Mer information:

Fennovoimas styrelseordförande, Voimaosakeyhtiö SF:s verkställande direktör Pekka Ottavainen, tel. 020 757 9247