Aktuellt - december 2014

  • Jakobstads stadsstyrelse säger ja till anbud från Herrfors

    15.12.2014
    Stadsstyrelsen i Jakobstad har enhälligt ställt sig bakom ett anbud som Herrfors Ab lämnat på Jakobstads Energiverks distributions-, fjärrvärme- och elhandelsverksamhet. Budet är på 69,55 miljoner euro. Anbudet går nu för avgörande till Jakobstads stadsfullmäktige den 22 december.