Aktuellt - november 2014

  • ET:s nya styrelseordförande

    13.11.2014
    Finsk Energiindustri rf:s höstmöte valde på torsdagen 13.11.2014 Antti Vilkuna till förbundets styrelseordförande för 2015.
  • Störningar i eldistribution på Herrfors område 4-5.11.2014

    05.11.2014
    Snön har förorsakat en del strömavbrott i natt på vårt distributionsområde, främst i Terjärv, Emet och Lappfors. För närvarande har alla i Oravaisområdet el, i Pedersöre området är det en liten störning på en bit av linjen från Vilttorpet.