Aktuellt - mars 2014

  • 34 % av ägandet i Fennovoima...

    27.03.2014
    Rosatoms dotterbolag RAOS Voima Oy och Fennovoimas finländska ägare Voimaosakeyhtiö SF har idag meddelat att de undertecknat ett avtal, genom vilket 34 % av Fennovoimas aktier har överflyttats till RAOS Voima Oy. Voimaosakeyhtiö SF äger nu 66 procent av Fennovoima. Köpesumman är inte offentlig.