Aktuellt - juli 2013

  • Ristiveto vindfest 13.7.2013 kl 13.00

    04.07.2013
    Ristiveto vindfest
  • Fennovoima går vidare med Rosatom

    03.07.2013
    Fennovoima och det ryska Rosatoms dotterbolag Rusatom Overseas har undertecknat ett projektutvecklingsavtal med målet att avtala om leverans av ett kärnkraftverk. De gemensamma målsättningarna enligt vilka bolagen skall förhandla under hösten för att nå leveransavtal, har linjerats i utvecklingsavtalet.