Aktuellt

 • Ruralias rapport: Herrfors skapade 460 jobb på 20 år

  12.09.2017
  Herrfors och Katternökoncernen har de senaste tjugo åren skapat minst 460 jobb och ökat den privata konsumtionen med minst 430 miljoner euro i Österbotten, framgår av en ny vetenskaplig studie.
 • Katternö ny ägare i Nextjet

  12.07.2016
  Katternö går genom koncernbolaget Herrfors in som en viktig ägare i flygbolaget Nextjet. Målet är att utveckla flygförbindelserna så att de svarar bättre mot de behov som finns regionalt.
 • Roger Holm Katternökoncernens nya verkställande direktör

  20.06.2016
  Ekon.lic., ingenjör Roger Holm, 48, har utnämnts till Katternökoncernens nya verkställande direktör. Holm tillträder tjänsten den 1.10.2016. Katternökoncernens nuvarande vd Stefan Storholm har meddelat att han går i pension vid årsskiftet.
 • Finland beroende av elimport

  03.08.2015
  Oberoende av om Fennovoima får börja bygga sitt kärnkraftverk i Pyhäjoki eller inte behöver Finland mera baskraft. Flera svenska reaktorer kan stängas de närmaste åren. Finland importerade i fjol en femtedel av den el som användes här, det mesta av den från Sverige HBL, Katarina Koivisto 1.8.2015
 • Katternökoncernens pressmeddelande

  02.07.2015
  Fennovoima lämnade som planerat in ansökan om byggtillstånd den 30 juni. I samband med det framgick att en av ägarna i Voimaosakeyhtiö är ett kroatiskt bolag, Migrid Solarna Energija.
 • Katternö allt större i vindkraft

  26.06.2015
  Katternögruppen har snabbt profilerat sig som en av landets största vindkraftsbyggare. Det senaste tillskottet är tio möllor i vindkraftsparken Kopsa II. Läs mera...
 • Oy Herrfors Ab har övertagit Jakobstads Energiverks el- och fjärrvärmeverksamhet samt elhandel från 1.1.2015.

  01.01.2015
  Oy Herrfors Ab har övertagit Jakobstads Energiverks el- och fjärrvärmeverksamhet samt elhandel från 1.1.2015.
 • Jakobstads stadsstyrelse säger ja till anbud från Herrfors

  15.12.2014
  Stadsstyrelsen i Jakobstad har enhälligt ställt sig bakom ett anbud som Herrfors Ab lämnat på Jakobstads Energiverks distributions-, fjärrvärme- och elhandelsverksamhet. Budet är på 69,55 miljoner euro. Anbudet går nu för avgörande till Jakobstads stadsfullmäktige den 22 december.
 • ET:s nya styrelseordförande

  13.11.2014
  Finsk Energiindustri rf:s höstmöte valde på torsdagen 13.11.2014 Antti Vilkuna till förbundets styrelseordförande för 2015.
 • Störningar i eldistribution på Herrfors område 4-5.11.2014

  05.11.2014
  Snön har förorsakat en del strömavbrott i natt på vårt distributionsområde, främst i Terjärv, Emet och Lappfors. För närvarande har alla i Oravaisområdet el, i Pedersöre området är det en liten störning på en bit av linjen från Vilttorpet.

Sida 1 av 4