Ställ din fråga om energi och miljö till Jalle!

Fyll i formuläret nedan och skicka in det så publiceras din fråga anonymt jämte Jalles svar. I den här spalten svarar Jarl Ahlbeck, docent i miljövårdsteknik, på frågor om energi och miljö. Du är välkommen att fråga vad du vill och kan få svar på det mesta, så länge frågan är rimlig och har ett allmänintresse. Syftet är att fördjupa kunskaperna hos oss alla om sambanden mellan energiutvinningen, energianvändningen och inverkan på miljön.