Aktuellt

 • Kopsa vindkraftparks andra skede

  28.08.2014
  Kopsa vindkraftpark utvidgas under hösten med tio Vestas V126 vindmöllor. Monteringen har börjat och arbetena kommer att fortgå under hela hösten. Målet är att vindmöllorna skall vara i produktion vid årets slut. Bilden visar monteringen av den första möllan 28.8.2014.
 • Välkommen att besöka oss på gågatan i Jakobstad

  21.07.2014
  Välkommen att besöka oss på gågatan i Jakobstad, i morgon 22.7.2014 från kl. 10.00!
 • Avtal underskrivet: Målet en fungerande kärnkraftsbyggnadsplats i Pyhäjoki

  23.05.2014
  Fennovoima, Rusatom Overseas samt arbetsmarknadsorganisationerna har idag 20.5.2014 undertecknat ett byggnadsplatsavtal om gemensamma spelregler på Pyhäjokis kommande kärnkraftsbygge.
 • Ägarna förbinder sig slutgiltigt till Fennovoima

  15.04.2014
  Fennovoimas ägare Voimaosakeyhtiö SF och RAOS Voima Oy gjorde idag 15.4 ett bindande beslut gällande byggandet och finansieringen av Pyhäjoki kärnkraftverk.
 • 34 % av ägandet i Fennovoima...

  27.03.2014
  Rosatoms dotterbolag RAOS Voima Oy och Fennovoimas finländska ägare Voimaosakeyhtiö SF har idag meddelat att de undertecknat ett avtal, genom vilket 34 % av Fennovoimas aktier har överflyttats till RAOS Voima Oy. Voimaosakeyhtiö SF äger nu 66 procent av Fennovoima. Köpesumman är inte offentlig.
 • Fennovoimas finländska majoritetsägande säkerställt

  28.02.2014
  Fennovoimas ägare Voimaosakeyhtiö SF gjorde vid sin bolagsstämma idag den 28 februari ett slutgiltigt beslut om deltagande i byggandet av Fennovoimas kärnkraftverk. Voimaosakeyhtiö SF förbinder sig att äga mer än hälften av Fennovoimas kärnkraftverk.
 • Anläggningsleveransavtal mellan Fennovoima och Rusatom Overseas

  21.12.2013
  Fennovoima och Rusatom Overseas, dotterbolag till ryska Rosatom, har idag 21.12.2013 skrivit under leveransavtal om Hanhikivi 1 –kärnkraftverket som kommer att byggas i Pyhäjoki. Enligt den med Rusatom Overseas överenskomna tidtabellen, kommer kraftverket att producera el år 2024.
 • Virtapiste gör det lättare att köra elbil i hela Finland

  09.12.2013
  17 inhemska energibolag, bl.a. Oy Herrfors Ab, har idag grundat Liikennevirta Oy, ett laddningsoperatorbolag för elbilar. Tack vare det nya bolaget kan elbilister ladda sin bil var som helst i Finland där det finns en laddningspunkt som är försedd med Virtapiste-tecknet.
 • Fennovoima går vidare...

  14.11.2013
  Voimaosakeyhtiös 60 ägare har gjort sina respektive fortsättningsbeslut om Fennovoimas kärnkraftverksprojekt. Delägarna har svarat på investeringsbeslutsförslaget som de fick i början av september och som siktar på att kärnkraftverket i Pyhäjoki tas i drift år 2024.

Sida 2 av 4