Aktuellt

  • Kronoby byter faktureringssystem

    11.02.2013
    Kunderna i Kronoby kommer under våren 2013 för första gången att få sina elräkningar baserade på verklig förbrukning, i stället för som tidigare enligt en uppskattad förbrukning. Från januari 2014 säger lagen att alla landets elbolag måste ha övergått till fjärravlästa mätare och fakturering enligt verklig förbrukning.
  • Herrfors Nät-Verkko: Information angående fjärravlästa elmätare

    09.05.2012
    Herrfors Nät-Verkko Oy Ab utför elmätarbyten inom eget nätområdet under tiden november 2011 - augusti 2013. Er gamla elmätare byts ut och ersätts med en ny fjärravläst elmätare. Läs mera...

Sida 4 av 4